EducaChess
Projectes > Beneficis i abast
Àmbit educatiu

El projecte EDUCACHESS contribuirà a potenciar la cooperació entre l'àmbit educatiu i escaquístic per tal de beneficiar-se'n mútuament.

Amb la incorporació dels escacs en el món educatiu es potenciarà el desenvolupament de cinc de les vuit intel·ligències múltiples per tal de millorar el rendiment escolar i la formació de l'alumnat.
En difondre's els escacs a tots els centres escolars del món, augmentaran els seus practicants i, en conseqüència, l'esport dels escacs serà més mediàtic i majoritari.

Serà necessari disposar de materials adequats, multilingües i gratuïts, perquè tot el professorat pugui impartir-los encara que no tingui coneixements previs d'escacs.
Amb aquesta finalitat s'estan desenvolupant els materials "Juga i aprèn" per a l'etapa de primària (6 a 12 anys), que no solament ensenyen a jugar els escacs.

Si el professorat comprova la utilitat del projecte en la millora dels resultats acadèmics i de la formació de l'alumnat, aleshores s'aconseguirà la seva implicació en l'ensenyament dels escacs dins l'horari lectiu i, per tant, sense cap cost econòmic afegit per a les adminsitracions públiques.


Àmbit social

Un dels objectius del projecte és el foment de la gimnàstica mental entre la població, especialment en el col·lectiu de la gent gran.

Amb aquesta finalitat s'està desenvolupant el multimèdia "Ment activa" com a material de suport en els cursos d'escacs i en els tallers de memòria que es fan als centres cívics.

Un altre objectiu és el foment de la solidaritat i la generació de donacions a partir de les diverses actuacions del projecte Educachess.


Àmbit esportiu

Per contribuir a la formació escaquística dels aficionats als escacs s'està desenvolupant els materials "Escacs per a tothom".

D'aquesta manera, es potenciarà molt més els escacs dins les activitats extraescolars i es facilitarà la tasca de formació en les escoles d'escacs dels clubs.


Àmbit escaquístic

A partir d'aquesta massificació dels escacs i del seu major reconeixement dins l'àmbit educatiu i social, serà possible aconseguir altres objectius com, per exemple, els següents:

1. Declaració dels escacs com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.
2. Creació d'un Museu Virtual dels Escacs i de la WikiChess.
3. Creació de la Càtedra UNESCO dels Escacs.

Esquema Càtedra UNESCO

Per obtenir més informació sobre el projecte Educachess i l'Associació podeu clicar damunt la imatge AIDE

Formulari de Contacte


Nom i Cognoms:  


E-mail:    


Consulta:  


Enviar (*) Camps obligatoris
Tel. (+34) 686 724 844

Llibres gratuïtsAssociació Internacional per la Difusió dels Escacs © 2022 Política de privacitat